Kontakt elektroniczny

Niemal wszystkie usługi biura dostępne są drogą elektroniczną.

Moje strony

Telefon kontaktowy: 510-7500

email: efling@efling.is

Zapytania można również wysyłać na Facebooku Eflingu za pośrednictwem Messengera.

Poniżej znajdą państwo szczegółowe instrukcje dotyczące ubiegania się o konkretne usługi, pracownicy naszego biura gotowi są odpowiadać na państwa pytania w razie potrzeby.

MOJE STRONY

Aby zalogować się do Moich Stron należy użyć elektronicznego identyfikatora.

• Łatwy i szybki dostęp do składania wniosków o granty z funduszy związkowych

• Możliwość sprawdzenia uprawnień do najbardziej powszechnych grantów

• Możliwość sprawdzenia zestawienie swoich składek związkowych 

• Możliwość aktualizacji danych osobowych

FUNDUSZ CHOROBOWY

Dowiedz się więcej o grantach i zasiłkach chorobowych z funduszu chorobowego.


Wnioski o wypłatę z funduszu chorobowego można składać poprzez moje strony.

Zapytania należy przesyłać na adres sjukrasjodur@efling.is

Wymagana dokumentacja do wniosku o dofinasowanie:

  • Ważne i opatrzone datą pokwitowanie wydatków, można przesłać kopię lub zdjęcie pokwitowania. Pokwitowanie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer kennitala nabywcy i sprzedawcy, nazwę usługi, potwierdzenie zapłaty oraz kwotę, na która została wystawiona faktura.
  • W niektórych przypadkach konieczne jest złożenie odcinka wypłat lub innych dokumentów, zostaną wtedy państwo bezpośrednio powiadomieni przez pracowników funduszu chorobowego.

Wymagana dokumentacja do wniosku o zasiłek chorobowy:

  • Kopia zaświadczenia lekarskiego o zasiłku chorobowym (sjúkradagpeningavottorð)

– można poprosić swojego lekarza o przesłanie zaświadczenia bezpośrednio do Eflingu. UWAGA, nie jest wymagane przesłanie zaświadczenia mailem.

  • Świadectwo pracy podpisane przez pracodawcę
  • Kopia ostatniego odcinka wypłaty

Wymagana dokumentacja do wniosku o świadczenia na wypadek śmierci:

  • Wypełniony formularz wnioskowy, zobacz tutaj
  • Przegląd postępów w dystrybucji majątku od notariusza
  • Oświadczenie od innych spadkobierców (jeśli wypłata świadczenia ma być dokonana na konto innego spadkobiercy)

FUNDUSZ EDUKACYJNY

Dowiedz się więcej o grantach z funduszu edukacyjnego.

Zapytania należy przesyłać na adres fraedslusjodur@efling.is

Wymagana dokumentacja do wniosku o dofinansowanie:

Ważne i opatrzone datą pokwitowanie wydatków. Można przesłać kopię lub zdjęcie pokwitowania. Rachunek powinien zawierać: rodzaj kursu / opis, nazwisko oraz kennitala usługodawcy, potwierdzenie płatności np. z banku internetowego lub pokwitowanie płatności od danej szkoły / firmy.

Członkowie związku zarejestrowani w Urzędzie Pracy (Vinnumálastofnun) powinni również przesłać potwierdzenie dofinansowania z tego urzędu.

W przypadku stypendiów lub kursów za granicą należy przesłać fakturę w języku oryginalnym oraz angielskim, jak również przedstawić szczegółowy podział kosztów.

FUNDUSZ REKREACYJNY

Dowiedz się więcej na temat usług funduszu rekreacyjnego.

Aby ubiegać się o domki letniskowe w alokacji letniej lub okresie zimowym, zapraszamy do strony rezerwacji na moich stronach. Tam również można ubiegać się o zniżki na noclegi.

W przypadku kupna biletów, kart rabatowych oraz zniżek prosimy o wysłanie wiadomość e-mail na adres orlof@efling.is podając imię, nazwisko oraz kennitala. Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe.

Sprawy pracownicze i płace

Dział spraw pracowniczych i płac zajmuje się sprawami związanymi z walką związkową i udziela członkom porad oraz pomocy.

Zapytania należy przesyłać na adres  vinnurettindi@efling.is