Reprezentanci związku zawodowego

Zgodnie z umowami zbiorowymi we wszystkich miejscach pracy, w których jest co najmniej 5 członków Efling, musi istnieć reprezentant związku. Reprezentanci związku odgrywają bardzo ważną rolę w pracy Eflingu, a związek kładzie duży nacisk na zwiększanie ich liczby, a także intensywną edukację, szkolenia i wsparcie.

Rola

Reprezentant związku zawodowego jest łącznikiem między członkami Eflingu w miejscu pracy a ich związkiem. Jego rola polega na zapewnieniu przestrzegania umów zbiorowych oraz poszanowania praw i przywilejów, a także pomaganie członkom związku w ich miejscu pracy w rozwiązywaniu problemów związanych z przestrzeganiem praw, gdy jest to właściwe. Reprezentant przekazuje informacje ze związku zawodowego do jego członków i w razie potrzeby informuje związek o stanie rzeczy w jego miejscu pracy.

Reprezentant jest wybranym przedstawicielem.

Pracownicy w każdym miejscu pracy wybierają reprezentanta raz na dwa lata. Głosowanie odbywa się w porozumieniu z Eflingiem. Po wyborach reprezentant i jego pracodawca mogą przesłać potwierdzenie wyboru, a reprezentant rozpoczyna udział w kursie organizowanym przez związek zawodowy.

Tutaj możesz pobrać formularz – zgłoszenie reprezentanta

Reprezentant związku zawodowego jest chroniony

Reprezentant związku zawodowego nie może zostać zwolniony z powodu wykonywanej pracy w charakterze reprezentanta lub w przypadku gdy pracodawca musi zmniejszyć liczbę pracowników.

Czy w Twoim miejscu pracy nie ma reprezentanta?

Zgodnie z umowami, we wszystkich zakładach pracy, które mają pięciu lub więcej członków, musi istnieć reprezentant związku.

Jeśli w Twoim miejscu pracy nie ma reprezentanta związku, prosimy o skontaktowanie się z Działem Spraw Pracowniczych i Płac Efling pod numerem telefonu 510 7500 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres felagsmal@efling.is w celu uzyskania pomocy w wyborze reprezentanta.

Biuro Eflinga pomaga w administrowaniu i realizacji wyborów na reprezentanta związków.

Edukacja

Reprezentanci muszą uczęszczać na kursy w wyznaczonym czasie, a pracodawca musi zapewnić, że jest to dla nich możliwe bez obniżenia wynagrodzenia.

Kursy mają na celu poprawę umiejętności i wiedzy reprezentantów poprzez poznanie:

  • Umów zbiorowych
  • Nauczenie odczytywania odcinków wypłat
  • Walka związkowa i negocjacje
  • Rola związków zawodowych, ich historia i działalność
  • Prawa i przywileje człowieka na rynku pracy

Kursy obejmują również różne inne aspekty, które sprawiają, że reprezentanci są lepiej przygotowani do pełnienia swojej roli.

Informacje o kursach dla reprezentantów związków.