26. Aug Kl — 00:00

Program kursu doskonalącego – asystent nauczyciela przedszkola

— Atburður liðinn — 26. Aug 2023

Termin: 26 sierpnia do 16 grudnia 2023

Program kursu doskonalącego – asystent nauczyciela przedszkola przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w placówkach przedszkolnych, głównym priorytetem jest sprawowanie opieki nad dziećmi, dbanie o ich bezpieczeństwo oraz organizowanie im czasu. Kurs opiera się na systemie punktów kredytowych, a zajęcia prowadzone są zgodnie z programem nauczania szkół średnich. Absolwenci kursu otrzymają tytuł asystenta nauczyciela przedszkola.

Kurs dostarcza wiedzy i umiejętności do pracy z dziećmi podczas nauki i zabawy. Nacisk kładziony jest na pedagogikę, psychologię, twórczość artystyczną i wykorzystanie gier. Asystenci nauczyciela przedszkola pracują razem z innymi specjalistami w placówkach przedszkolnych.

Program kursu doskonalącego przeznaczony jest dla osób z trzyletnim stażem pracy i około 140-170 godzinami ukończonych kursów związanych z zawodem. Punkty kredytowe ze szkół średnich są również wliczane, pod warunkiem, że kursy są takie same lub porównywalne z tymi na kursie doskonalącym.

Rejestracja: Aplikuj już teraz!

Kursy przeznaczone są dla członków Eflingu zatrudnionych w placówkach przedszkolnych. Fundusze zawodowe Eflingu pokrywają w całości czesne członków związku sektora publicznego. Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej Mímir, personel Mímir odpowiada na pytania dotyczące procesu rejestracji:

https://www.mimir.is/is/nam/namsbrautir/leikskolalidabru

Członkowie Eflingu dołączają do wniosku kod: Efling2023

Korzystając z kodu, członek wyraża zgodę na wymianę informacji pomiędzy Mímirem i Eflingiem w celu potwierdzenia płatności składek członka w odpowiednim funduszu zawodowym. Informacje wymieniane są w bezpieczny sposób, zgodnie z Polityką prywatności Eflingu i Mímira.