05. Sep Kl — 00:00

Program kursu doskonalącego – opiekun medyczny

— Mímir, Höfðabakka 9 — 5. Sep 2024

Termin: 5. września do 10. czerwca 2024
Rejestracja do 12. sierpnia

Program kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w domach opieki, instytucjach oraz prywatnych mieszkaniach osób potrzebujących.

Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie przydatnych w praktyce zawodowej podstawowych umiejętności z zakresu poprawy jakości życia osób wymagających opieki. Obszar pracy opiekunów medycznych obejmuje spektrum wsparcia i aktywizacji osób, które ze względu na sytuację społeczną, chorobę, wiek, zaburzenia rozwojowe lub różnego rodzaju traumy wymagają szczególnej opieki.

Informacje na temat programu doskonalącego dla opiekunów medycznych

Program kursu doskonalącego przeznaczony jest dla osób z trzyletnim stażem pracy i około 190 godzinami ukończonych kursów związanych z zawodem, są to na przykład kursy zawodowe I iII dla pracowników sektora opieki. Punkty kredytowe ze szkół średnich są również wliczane, pod warunkiem, że kursy są takie same lub porównywalne z tymi na kursie doskonalącym.

W szkole Mímir kursanci kończą 4 z 6 semestrów, natomiast aby ukończyć szkolenie i otrzymać dyplom opiekuna medycznego (félagsliði), należy odbyć ostatnie 2 semestry w szkole średniej. Kursy w Mímirze odpowiadają 86 punktom w szkole średniej.

Struktura kursu

Kurs opiera się na nauczaniu hybrydowym, uczniowie mają część zajęć z nauczycielem, a częściowo pracują samodzielnie korzystając z materiałów elektronicznych. Każdy z semestrów trwa 4 tygodnie. Na początku i na końcu każdego z kursów obecność na zajęciach w godzinach popołudniowych w dni powszednie obowiązkowa. W międzyczasie nauczanie odbywa się online. Kursanci słuchają wykładów, biorą udział w dyskusjach online i rozwiązują zadania. Pomiędzy zajęciami stacjonarnymi odbywają się warsztaty przy użyciu aplikacji Teams.

Kurs prowadzony jest w języku islandzkim

Rejestracja: Aplikuj już teraz!

Kursy przeznaczone są dla członków Eflingu zatrudnionych w sektorze opieki. Fundusze zawodowe Eflingu pokrywają w całości czesne członków Związku sektora publicznego. Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej Mímir, personel Mímir odpowiada na pytania dotyczące procesu rejestracji:

https://www.mimir.is/is/nam/namsbrautir/felagslidagatt

Członkowie Eflingu podczas rejestracji dołączają do wniosku kod: efling15

Korzystając z kodu, członek wyraża zgodę na wymianę informacji pomiędzy Mímirem i Eflingiem w celu potwierdzenia płatności składek członka w odpowiednim funduszu zawodowym. Informacje wymieniane są w bezpieczny sposób, zgodnie z Polityką prywatności Eflingu i Mímira.