Zmiana oraz anulowanie umowy najmu

Zmiana oraz anulowanie umowy najmu

W przypadku zmiany lub anulowania umowy najmu domku letniskowego pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 1.500 ISK. W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji należy przesłać wniosek na adres e-mail orlof@efling.is podając imię i nazwisko oraz numer kennitala najemcy wraz z numerem umowy.

W przypadku anulowania rezerwacji na tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu najemca otrzyma zwrot wpłaconych środków pomniejszony o opłatę rezerwacyjną.

W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu i braku możliwości ponownego wynajmu domku wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

Warunki pogodowe / nieprzejezdne drogi

W przypadku, gdy najemca nie dotrze do domku letniskowego ze względu na złe warunki pogodowe / nieprzejezdne drogi należy poinformować Efling przed rozpoczęciem okresu najmu przesyłając maila na adres orlof@efling.is. Dojazd do i z domku letniskowego jest wyłączną odpowiedzialnością najemcy, Efling nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez najemcę z powodu złych warunków pogodowych. Ważne jest zatem, aby przed wyruszeniem w podróż sprawdzić stan dróg i pogodę.

  • Najemca otrzyma zwrot wpłaconych środków pomniejszony o opłatę rezerwacyjną w wysokości.

Choroba

 Zawiadomienie należy przesłać na adres e-mail orlof@efling.is przed rozpoczęciem okresu najmu. Fundusz urlopowy może zażądać od najemcy przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

  • Najemca otrzyma zwrot wpłaconych środków pomniejszony o opłatę rezerwacyjną w wysokości.

Zwrot płatności dokonywany jest za pośrednictwem przelewu bankowego, dlatego do wniosku należy dołączyć numer konta najemcy. Opłata nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy zawiadomienie zostanie złożone po rozpoczęciu okresu rezerwacji.