Uchwały Rady Nadzorczej

12. 11, 2021

Uchwały Rady nadzorczej Eflingu z dnia 11 listopada 2021.

Uchwała w sprawie przyspieszenia wyborów zarządu i dorocznego walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 10 i 29 ustawy prawa związkowego Eflingu wybory do zarządu powinny odbywać się co roku w okresie do końca marca, a walne zgromadzenie w okresie do końca maja. Prawo związkowe natomiast nie określa dokładnie, kiedy najwcześniej mogą odbyć się wybory do zarządu i walne zgromadzenie.

W świetle zaistniałych okoliczności Rada nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę, że tegoroczne wybory do zarządu i walne zgromadzenie powinny odbyć się w jak najbliższym możliwym terminie.

Rada nadzorcza wnosi, aby wybory zarządu w 2022 r. odbyły się przed 15 lutego, a walne zgromadzenie przed 15 marca.

Uchwała w sprawie poprzedniej przewodniczącej związku

Sólveig Anna Jónsdóttir dotrzymała obietnic zbożnych w kampanii wyborczej w 2018 roku dotyczących zmian w Eflingu. W okresie pełnienia przez nią funkcji przewodniczącej, usługi świadczone przez Efling uległy znacznej poprawie.

Co najważniejsze, uaktywniła członków związku tworząc z zastałej struktury – obywatelski ruch, który zmotywował tysiące członków do walki w obronie swoich praw, mobilizując ich do udziału w strajkach, komitetach negocjacyjnych, masowych zgromadzeniach i rzecznictwie publicznym. Związek został całkowicie zrewolucjonizowany.

Sólveig Anna pokazała, że ​​Efling jest w stanie nie tylko podjąć walkę o interesy pracowników o niskich zarobkach, ale jest w stanie również osiągnąć sukces w tej walce. Potwierdzają to statystyki płac z ostatnich lat.

Rada nadzorcza pragnie złożyć wyrazy największej wdzięczności Sólveig Annie za jej nieustępliwą walkę o interesy członków Eflingu i traktuje jej odejście jako niepowetowaną stratę dla związku oraz jego członków.