EFFAT solidaryzuje się ze strajkującymi pracownikami

7. 02, 2023

Europejska Federacja Związków Zawodowych w sektorach żywności, rolnictwa i turystyki oraz branżach pokrewnych (EFFAT) wyraziła poparcie dla strajkujących pracowników siedmiu hoteli należących do sieci Íslandshótel w Reykjavíku. W komunikacie organizacji czytamy, że umowy zbiorowe, w tym prawo do strajku, to podstawowe prawa człowieka umożliwiające ludziom pracy domaganie się godziwej płacy i lepszych warunków pracy.

EFFAT, reprezentująca m.in. pracowników hoteli i restauracji w Europie, będzie monitorować przebieg tych negocjacji, wspierając pracowników Íslandsshótel, dopóki nie dojdzie do porozumienia. Całe oświadczenie Federacji można przeczytać poniżej:

EFFAT solidaryzuje się ze strajkującymi pracownikami siedmiu hoteli Íslandshótel w Reykjaviku.

Pracownicy rozpoczęli dziś strajk po tym, jak negocjacje w sprawie układu zbiorowego nie doprowadziły do zawarcia nowych umów zbiorowych.

Rokowania zbiorowe, w tym prawo do strajku, to podstawowe prawa człowieka, umożliwiające ludziom pracy domaganie się godziwej płacy i lepszych warunków pracy.

EFFAT, reprezentująca pracowników hoteli i restauracji w Europie, będzie monitorować przebieg tych negocjacji, wspierając pracowników Íslandshótel, dopóki nie dojdzie do porozumienia.

Kerstin Howald

Sekretarz Polityczny ds. Turystyki, EFFAT